Landzonetilladelse – Etablering af to søer - Matr. nr. 1025 Haderslev Ejerlav, Haderslev

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af to søer på i forbindelse med et naturprojekt på matr. nr. 1025 Haderslev Ejerlav, Haderslev.

Landzonetilladelsen kan påklages i fire uger (se klagefrist til højre).
Kredsen af klageberettigede og regler for indgivelse og behandling af klage fremgår af bilag 2 i denne afgørelse.


Titel
Type
LZT - Matr. nr. 1025 Haderslev Ejerlav, Haderslev - Etablering af to søer
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 10.07.2024
Klagefrist: 07.08.2024