Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Gram Å

Haderslev Kommune har den 8. juli 2024 meddelt tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Gram Å med vandledning.

Klagefristen udløber 6. August 2024.

Titel
Type
Krydsningstilladelse Gram Å
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 09.07.2024
Klagefrist: 06.08.2024