Tilladelse efter vandløbsloven til ændring af minivådområde på matr.nr. 4 & 55 Vonsbæk, Vonsbæk

Haderslev Kommune meddeler godkendelse til at ændring af et minivådområde på Kildager 5, 6100 Haderslev, matr.nr. 4 & 55 Vonsbæk, Vonsbæk.

Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens kapitel 6 §§ 16-17 om regulering af vandløb, samt §§ 3 og 19 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Godkendelsen kan påklages i en periode på 4 uger. Sidste frist for rettidig klage er 6. august 2024.


Titel
Type
Godkendelse til ændring af minivådområde - Kildager 5, Vonsbæk
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 09.07.2024
Klagefrist: 06.08.2024