Landzonetilladelse – SKYDSBJERG 4, 6100 Haderslev - Frastykning af grund til helårsbeboelse

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Frastykning af grund til helårsbeboelse på adressen: SKYDSBJERG 4, 6100 Haderslev, matr. nr. 216 Diernæs, Hoptrup.

Landzonetilladelsen kan påklages i fire uger (se klagefrist til højre).
Kredsen af klageberettigede og regler for indgivelse og behandling af klage fremgår af bilag 2 i denne afgørelse.


Titel
Type
Landzonetilladelse skydsbjerg
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 20.06.2024
Klagefrist: 18.07.2024