Landzonetilladelse – Krejselvej 45, 6100 Haderslev – Opførelse af bålhytte

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af en bålhytte på adressen: KREJSELVEJ 45, 6070 Haderslev, matr. nr. 38 Bramdrup, Moltrup.

Landzonetilladelsen kan påklages i fire uger (se klagefrist til højre).
Kredsen af klageberettigede og regler for indgivelse og behandling af klage fremgår af bilag 2 i denne afgørelse.


Titel
Type
LZT - KREJSELVEJ 45, 6070 - Opførelse af bålhytte
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 20.06.2024
Klagefrist: 18.07.2024