Landzonetilladelse – PAMHULEVEJ 73, 6100 Haderslev - Opførelse af anneks

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:
Opførelse af anneks på adressen: PAMHULEVEJ 73, 6100 Haderslev, matr. nr. 222 Marstrup, Hoptrup.

Landzonetilladelsen kan påklages i fire uger (se klagefrist til højre).

Kredsen af klageberettigede og regler for indgivelse og behandling af klage fremgår af bilag 2 i denne afgørelse


Titel
Type
Landzonetilladelse pamhulevej 73-pdf_#100427-24_CaseNo24-6887
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 20.06.2024
Klagefrist: 18.07.2024