Høring af ansøgning om reetablering af strandvold og forhøjning af Sandersvig Strandvej

Haderslev Kommune agter at give tilladelse til reetablering af strandvold mellem nordlige ende af sommerhusområdet i Sandersvig og spejderhytten Philipsborg.
Forhøjning og beskyttelse af den private fællesvej, Sandersvig Strandvej. Strandvolden har i dag forskellig højde, den fremtidige højde på strandvolden bliver 2,00 meter. Så strandvolden vil opnå en ensartet højde. Det samme gælder højden på Sandersvig Strandvej. Vejen ligger i dag i 1,6 –1,9 meter og vil blive forhøjet så der er en ensartet højde på vejen. Vejen kommer til at ligge 2,00 meter over havniveau.

Titel
Type
Hørring af ansøgning om kystbeskyttelse i Sandersvig
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 19.06.2024
Høringsfrist: 24.07.2024

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.