Landzonetilladelse SØNDRE TVÆRVEJ 4, 6560 Sommersted Opførsel af bolig på 235 m2

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførsel af bolig på 235 m2 på adressen: SØNDRE TVÆRVEJ 4, 6560 Sommersted, matr. nr. 12 Ørsted, Oksenvad.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 10 år jfr. § 56.Titel
Type
Landzonetilladelse SØNDRE TVÆRVEJ 4, 65..
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 03.03.2023
Klagefrist: 31.03.2023