Orientering om igangværende udarbejdelse af Kommuneplantillæg 24-2021 og Lokalplan 10-64 Erhvervsområde ved Bramdrup, Haderslev

Haderslev Kommune er i gang med at udarbejde forslag til kommuneplantillæg 24-2021 og lokalplan 10-64 Erhvervsområde ved Bramdrup, Haderslev og skal i denne sammenhæng orientere om den igangværende proces, herunder miljøvurdering af planerne.

Titel
Type
Procesoplysninger om forslag til Kommuneplantillæg nr 24
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 19.04.2024
Klagefrist: 30.06.2024