Afgørelse om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen inden for en del af russerdiget på Årø

Haderslev Kommune offentliggør hermed Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen indenfor en del af russerdiget på Årø – fredningsnr. 37111 og 381115, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.
Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.
Afgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet.


Titel
Type
Afgørelse om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen inden for en del af russerdiget på Årø
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 20.01.2023
Klagefrist: 30.05.2023