Landzonetilladelse TOVSKOVVEJ 26 6560 Sommersted terrænændring

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Terrænændring ca 1400 m2 på adressen: TOVSKOVVEJ 26 , 6560 Sommersted, matr. nr. 48 Mølby, Oksenvad.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
Landzonetilladelse TOVSKOVVEJ 26 6560 Sommersted terrænændring
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 12.01.2023
Klagefrist: 09.02.2023