Landzonetilladelse KIRKEVEJ 14, 6560 Sommersted Arealoverførsel fra landbrugsjord til have m.v. af 3662 m2 fra matr.nr. 780 Sommersted Ejerlav, Sommersted til matr.nr. 571 Sommersted Ejerlav

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Arealoverførsel fra landbrugsjord til have m.v. af 3662 m2 fra matr.nr. 780 Sommersted Ejerlav, Sommersted til matr.nr. 571 Sommersted Ejerlav på adressen:
KIRKEVEJ 14, 6560 Sommersted.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
Landzonetilladelse KIRKEVEJ 14, 6560 Sommersted. Arealoverførsel fra landbrugsjord til have m.v. af 3662 m2 fra matr.nr. 780 Sommersted Ejerlav, Somme
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 07.11.2022
Klagefrist: 05.12.2022