Landzonetilladelse - Hejsager Strandvej 10, 6100 Haderslev - Etablering af to søer

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af to søer på adressen: HEJSAGER STRANDVEJ 10, 6100 Haderslev, matr. nr. 90 Hejsager, Halk.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
LZT - HEJSAGER STRANDVEJ 10, 6100 - Etablering af to søer
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 02.09.2022
Klagefrist: 30.09.2022