Høring for udkast til lokalplan 10-53 Område til klimapark ved Jomfrustien, Haderslev og miljøvurderingsrapport samt forslag til VVM-tilladelse

Haderslev Kommune sender hermed udkast til lokalplan nr. 10-53 Område til klimapark ved Jomfrustien, Haderslev og miljøvurderingsrapport samt forslag til VVM-tilladelse i forudgående høring.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af, at Haderslev by har brug for regnvandsbassiner for at forsinke og rense regnvand, før det ledes ud i havnen. I forbindelse med bassinerne skal der etableres en park til offentlig brug, jf. masterplanen for området fra 2017.

De primære formål med lokalplanen er at sikre, at regnvandsbassinerne kan etableres og at beskrive muligheder og grænser for brugen af klimaparken samt at sikre, at ændringer til vejforløbet kan udføres.

Du kan se dokumentet på følgende link Lokalplanudkast 10-53 Område til Klimapark ved Jomfrustien, Haderslev (https://dokument.plandata.dk/20_11016361_1648640030465.pdf)

Du kan afgive dine bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til denne høring nedenfor.


 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 04.04.2022
Høringsfrist: 30.05.2022

Kommentar på høring

STEFFEN
12.04.2022, kl. 09:59
Jeg mener, at der fortsat bør være plads til Grethes pølsebar i parken.
RENÉ
01.05.2022, kl. 22:44
Har man tænkt på placeringen af et offentligt toilet? Der bliver jo lagt op til meget aktivitet i området, så et toilet er vel tænkt ind i projektet?

Grethes pølsevogn kan vel bare flyttes til placeringen for Café Pavillonen tæt ved pølsevognens nuværende placering?

Er den udendørs scene virkelig nødvendig - der står en nede ved Rådhuset og den er der ingen som kan finde ud af at bruge?

Mvh. René G. Paulsen
RIKKE
02.05.2022, kl. 08:13
Jeg syntes der skal være plads til Grethes pølsevogn på jomfrustien
JOHN
02.05.2022, kl. 09:31
Bibehold "Gretes Pølser" på/tæt ved den nuværende placering, den er jo et (også kulinarisk og historisk) alternativ til Mc Donalds overfor.
JOHN
06.05.2022, kl. 17:20
Der bør opsættes infotavler (evt. lig dem på havnen i Flensborg), der fortæller historien om den store jernbanestation der lå på området. Et gammelt damplokomotiv til børn og barnlige sjæle ville også passe godt, evt. med en togvogn som pølsevogn.
METTE
09.05.2022, kl. 15:21
Museum Sønderjylland - Arkæologi har noteret, at vores arkæologiske vurdering er med i planforslaget på s. 18 og indgår ligeledes i miljøvurderingen.

Vi vil dog gerne præcisere beskrivelsen på s. 81 i miljøvurderingen, at det ikke er Museum Sønderjylland, men Kulturministeriet, der har udpeget kulturarvsarealet.

Vi har ingen yderligere bemærkninger.
STIG
12.05.2022, kl. 16:13
Indsigelse mod fjernelse af Grethes pølser i forbindelse med lokalplan 10-53. Det er en vigtig kulturinstitution for mange af byens borgere, som kommer her og får vendt stort og småt. Dette kan ikke genskabes i et nybyggeri et andet sted.
Så bevar Grethes pølser på nuværende matrikel.
Stig Kongsted Hansen
CHRISTIAN
12.05.2022, kl. 18:16
Der skal ikke fjernes p pladser og det vigtigste er at beholde Grethes Pølsevogn
CHRISTIAN
12.05.2022, kl. 18:17
Bevar Grethes Pølsevogn
TOM W
12.05.2022, kl. 18:31
Møjn
Det her gælder om Grethes pølsevogns eksistens.
Jeg forstår ikke byrådspolitiker og projektleder kan se at grethes pølsevogn SKAL indgå i joumfrustiens projekt.
Se nu og få pølsevognen med i det projekt.
Grethes pølsevogn er en del af Haderslevs kultur.
Få nu lavet en aftale ned Carsten Grethes Pølsevogn til gavn for mange i Haderslev.

HENRIK
12.05.2022, kl. 20:46
Der skal fortsat bør være plads til Grethes Pølsevogn. Det er kulturarv
ALLAN
12.05.2022, kl. 21:33
Det kunne vel ikke skade ret meget at indskrænke projektet de ca 10 meter som det kræver at bibeholde Grethes pølsevogn i den oprindelige form og placering?
KJELD
12.05.2022, kl. 22:23
Selvfølgelig skal Grethes Pølsevogn findes i den nye Park. Det er jo kun et spørgsmål om vilje fra kommunen, det er jo en del af den danske kultur som vi ikke skal smide væk.
LARS
12.05.2022, kl. 22:41
Mener klart at Haderslev Kommune skal bevare Gethes Pølsevogn. Selvfølgelig skal der være plads til Carsten og hans fantastiske pølsevogn.
BRIAN
13.05.2022, kl. 05:11
Der skal være plads til Grethes pølsevogn, det er en del af dansk madkultur. Haderslev er andet end Macd og Burger King. Der skal være plads til alle, også de små og ikke kun dem der kommer med den store pung.
KIM HENNING
13.05.2022, kl. 07:16
Helt klart!
Bevar Grethes pølsevogn, hvor den står, den er et varemærke for Haderslev og den sidste pølsevogn af sin slag i Haderslev
TOMMY
13.05.2022, kl. 11:09
Kan ikke se, at det ikke skulle være muligt at bevare Grethes pølsevogn. Er forbi næsten hver gang jeg er hjemme i Haderslev.
BODIL
13.05.2022, kl. 12:02
Selvfølgelig skal den pølsevogn bevares.
HELLE
13.05.2022, kl. 12:48
Selvfølgelig skal Grethes pølsevogn og Karsten blive. Der findes ikke mange pølsevogne længere, og hvad ville være mere perfekt end at bibeholde den i parken. Derudover skal der være adgang til offentlige toiletter.
Jeg personlig er altid omkring Grethes pølsevogn når jeg er i Haderslev, og sådan skulle det gerne blive ved med.
KIHMIE
14.05.2022, kl. 09:26
Bevar Grethes pølsevogn i et ellers godt projekt.
ANN-CHRISTIN
15.05.2022, kl. 22:51
Det er total forkert, at fjerne byens bedste pølsevogn. Når pladsen ikke bliver berørt. Pølsevognen er en del af historien i bybilledet. Vårbyg dog udenom.
TROELS
16.05.2022, kl. 08:43
det er byens sidste fast liggende desedret pølsevogn
alle andre pølsevogne er enten rullende eller har et bredt udvalg af meget andet bøger pomfritter og lignende
+ den har lagt der i en menneskealder
ja den er ikke køn og trænger seriøst til at blive renoveret både indvendigt og udvendigt
og den trækker turister til
det er det eneste sted i midtbyen hvor man kan parkere lige ved hoppe ind og få en hurtig pølse uden at skulle trave igennem det halve af byen
SUSANNE
16.05.2022, kl. 13:31
Der bør stadig være plads til Grethes Pølsevogn. Desuden bør der være toiletter, evt. i det eksisterende toilethus.
DORRIT KLIVER
17.05.2022, kl. 21:15
I må kunne bevare Grethes Pølsevogn i jeres flotte projekt. I kan tænke historik ind i andre projekter. Så også denne gang.
ANTON
18.05.2022, kl. 09:11
Haderslev bliver/blev kaldt Pølsernes by, og så vælger nogen embedsmænd at slette byens ældste pølsevogn fra landkortet, bare fordi den er grim og ikke passer ind i Klimaparken.
På de tegninger som er offentliggjorte skal der bare være græs hvor Grethes pølsevogn står idag. 2 minutter og så er pølsevognen indtegnet

Ved at fjerne Grethes pølsevogn, fjerner man ikke kun, en gammel kulturinstitution, man fjerner også stedet hvor venner mødes, stedet hvor de lokale håndværkere netværker.

Hvorfor går Haderslev kommune ikke i front, for at bevare gamle institutioner, og får dem implanteret i det nye, så andre byer kan se at det kan man godt.

Altså, der skal ikke findes alternative placeringer til Grethes pølsevogn, den skal blive hvor den er....
GURLI KLAABY
19.05.2022, kl. 15:14
Hvad med alle parkeringspladser der er der
nu, bliver de oprettet et andet sted ? De planlagte 46 parkerings
Pladser er ikke nok. Og jeg undrer mig over at
Der bliver brugt 170 millioner på et projekt i Haderslev, når der ikke er råd til en ordenlig cykelsti gennem Vojens by.
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.