Tilladelse til krydsning af Gelså med spildevandsledning

Haderslev Kommune har den 10. januar 2022 meddelt tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Gelså med spildevandsledning. Krydsningen foretages i forbindelse med centralisering af rensning på Vojens renseanlæg. Klagefristen udløber 7. februar 2022.Titel
Type
Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb med spildevandsledning2.docx
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 10.01.2022
Klagefrist: 07.02.2022