Landzonetilladelse - Folevej 29, 6510 Gram - Opførelse af ny skolebygning samt overdækning

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af ny skolebygning samt overdækning på adressen: FOLEVEJ 29, 6510 Gram, matr. nr. 136 Fole Ejerlav, Fole.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
FOLEVEJ 29, 6510 - Opførelse af ny skolebygning samt overdækning
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 21.12.2020
Klagefrist: 18.01.2021