Opførelse af boliger ved Honnørkajen i Haderslev

Indkaldelse af idéer og forslag

Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af boliger ved Honnørkajen, 6100 Haderslev.
Der er tale om et blandet boligbyggeri med både private og almennyttige boliger.
Den private del består af ca. 50 lejligheder, parkeringsetage og erhvervsarealer, fordelt på sammenlagt ca. 12.000 kvadratmeter. Den almennyttige del består af ca. 96 lejligheder fordelt på sammenlagt ca. 9.000 kvadratmeter. Grunden er ca. 14.000 kvadratmeter, og derfor svarer dette til en bebyggelsesprocent for området som helhed på ca. 180.

Der er tale om et byggeri i et anderledes udtryk og en anden skala end tidligere set i området og i Haderslev by. Den aftrappede bygningskrop bliver således ca. 55 meter høj, og vil dermed blive den højeste bygning i kommunen.

Miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM)
Projektet skal i henhold til lovgivningen screenes for VVM-pligt (miljøkonsekvens-vurdering).
Bygherre har vurderet, at projektet kan medføre miljøpåvirkninger og har derfor anmodet om en direkte miljøkonsekvensvurdering.
Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal fremlægge.

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten
Vi vil gerne have input fra borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og berørte myndigheder om, hvilke miljøforhold der er vigtige at undersøge i forbindelse med den miljøkonsekvensrapport, som byggeherre skal udarbejde, herunder om der er miljøforhold, der ikke er nævnt i debatoplægget, men som er relevante at inddrage.

Dine idéer og forslag bedes indsendt via høringsportalen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Planlægning, tlf.: 74 34 34 34 eller e-mail: VVM@haderslev.dk
Titel
Type
Luftfoto med projektområde
PDF
Idé og debatoplæg - Opførelse af boliger ved Honnørkajen
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 24.03.2020
Høringsfrist: 07.04.2020

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.