Landzonetilladelse -Opførelse af kompressorstation på adressen: VONSMOSEVEJ 1, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af kompressorstation på adressen: VONSMOSEVEJ 1, 6100 Haderslev, matr. nr. 204 Nr. Vilstrup, Vilstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
landzonetilladelsen
PDF
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 10.03.2020
Klagefrist: 07.04.2020