Opstilling af madpakkehus (8,5 x 8, 4 meter) og foodtruck på adressen: HØJGÅRDVEJ 49, 6100 Haderslev, matr.nr. 433a Ladegård, Åstrup.

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:
Opstilling af madpakkehus og foodtruck på adressen: HØJGÅRDVEJ 49, 6100 Haderslev, matr. nr. 433a Ladegård, Åstrup.

Landzonetilladelsen kan påklages i fire uger (se klagefrist til højre).
Kredsen af klageberettigede og regler for indgivelse og behandling af klage fremgår af bilag 2 i denne afgørelse.


Titel
Type
93078-24 Landzonetilladelse højgårdvej 49
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 10.06.2024
Klagefrist: 08.07.2024