Høring af forslag til nyt regulativ for erhvevsaffald

Teknik og Klimaudvalget godkendte på udvalgsmødet den 3. juni 2024, at forslag til et nyt regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune skal sendes i offentlig høring i en periode på 6 uger.

I regulativets § 17 revideres ordningen for asbestaffald. Under Øvrige Bestemmelser var det tidligere muligt at benytte Damifo A/S i Vojens. Denne ordning er ikke længere en mulighed. Fra 1. januar 2024 er ordningen for asbestaffald omfattet af en frivillig indsamlingsordning som administreres af Provas.

Har du som interessent bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.


Titel
Type
Vis_Haderslev Erhverv
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 07.06.2024
Høringsfrist: 19.07.2024

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.