Høring af forslag til regulativ for husholdningsaffald

Teknik og Klimaudvalget godkendte på udvalgsmødet den 3. juni 2024, at forslag til et nyt regulativ for husholdningsaffald i Haderslev Kommune skal sendes i offentlig høring i en periode på 6 uger.

I regulativet er der indført en henteordning for tekstilaffald. Derudover er det på Provas’ anmodning blevet muligt for to enfamiliehuse eller sommerhuse at dele affaldsbeholdere. Kravene til afhentning af beholdere på standplads er nu beskrevet i de forskellige ordninger.

Har du som interessent bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.


Titel
Type
Vis_Haderslev Husholdning
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 07.06.2024
Høringsfrist: 19.07.2024

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.