Høring af udkast til miljøgodkendelse - Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune sender d. 27. maj 2024 udkast til miljøgodkendelse for Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev i høring hos parter og naboer. Samtidig høres ejerne af matrikel nr. 53 og 54b Sode, Halk, da der søges om dispensation for afstandskrav til naboskel.

Husdyrbruget ansøger om at udvide den eksisterende produktion med seks nye stalde i samme størrelse og type som de eksisterende. Det samlede produktionsareal stiger til 13.662 m2. Der etableres samtidig biologisk luftrensning i både eksisterende og nye stalde, dette medfører en reduktion af ammoniakemission på 67 % og af lugtemission på 18,5 %.

Har du som part eller nabo bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.


Titel
Type
§ 16 a stk. 2 - Udkast til nabohøring - Hejsager Næsvej 137B
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 27.05.2024
Høringsfrist: 25.06.2024

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.