Offentlig bekendtgørelse af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning – Barkholt 21, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune, Teknik og Klima, har modtaget en ansøgning om nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på Barkholt 21, 6100 Haderslev.
Ansøgningen er begrundet med at bygningerne er stærkt beskadiget og faldefærdige.

Barkholt 21 er udpeget som bevaringsværdig i Haderslev Kommunes Kommuneplan 2021. Bygningerne er registreret bevaringsværdige i 1989, samt 2017 og har en bevaringsværdi 4.
Bygningerne er vurderet bevaringsværdige på baggrund af den arkitektoniske værdi, samt tilstandsværdien.

Teknik og Klima har ved besigtigelse af ejendommen vurderet at de bærende bevaringsværdier, herunder arkitektonisk værdi samt tilstandsværdi, ikke længere er tilstede på adressen. Bygningerne er ikke længere intakt i sin hovedform, da dele af bygning og tag er kollapset. Derudover er arkitektoniske detaljer ikke længere bevaret, eller stærkt beskadiget. Teknik og Klima vil derfor indstille til at bygningen nedrives.

I henhold til § 18, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 219 af 6. marts 2018, må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før ansøgningen har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har meddelt ejeren, om der enten gives tilladelse til nedrivning, eller om kommunen vil nedlægge et § 14 forbud efter planloven. Kommunen kan med et § 14 forbud efter planloven forhindre nedrivning ved at udarbejde en bevarende lokalplan.

Fristen for bemærkninger/indsigelser mod nedrivningen fastsættes til 4 uger fra offentliggørelsen, jf. § 18, stk. 2, i lov om bygningsfredning.
Eventuelle bemærkninger skal derfor være kommunen i hænde senest torsdag den 21. juni 2024.

 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 23.05.2024
Høringsfrist: 21.06.2024

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.