Landzonetilladelse – Folevej 11, 6510 - Etablering af nye forhold og lovliggørelse af tre bygninger

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af nye forhold og lovliggørelse af tre bygninger på adressen: FOLEVEJ 11, 6510 Gram, matr. nr. 500 Fole Ejerlav, Fole.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
LZT - FOLEVEJ 11, 6510 - Etablering af nye forhold og lovliggørelse af tre bygninger
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 23.05.2024
Klagefrist: 20.06.2024