VVM - Screeningsafgørelse for kystbeskyttelse Diernæs Strandby 142, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 15. april 2024 modtaget VVM-ansøgning for etablering af kystbeskyttelse ved Diernæs Strandby 142, 6100 Haderslev, matr.nr. 482, Sønder Vilstrup, Vilstrup

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikklima@haderslev.dkTitel
Type
VVM - Screeningsafgørelse Kystbeskyttelse Diernæs Strandby 142, 6100 Haderslev
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 14.05.2024
Klagefrist: 11.06.2024