Høring vedrørende ansøgning af kystbeskyttelsesanlæg for Havvejen 63, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune sender ansøgning om kystbeskyttelsesanlæg for Havvejen 63, 6100 Haderslev, matr.nr. 3, 188, 279 og 708 Sdr. Vilstrup, Vilstrup.

Projektforslaget skal i 4 ugers offentlig høring efter § 5 i bekendtgørelse nr. 73 af 18. januar 2024 af lov om kystbeskyttelse, inden der træffes endelig afgørelse efter kystbeskyttelsesloven. Derfor fremlægger kommunen hermed ansøgningen til offentlig høring i perioden 8. maj 2023 til 10. juni 2024. Projektforslaget kan i denne periode ses her på Haderslev Kommunen hjemmeside – se evt. bilag for projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser kan tilføjes, som et høringssvar på denne side senest 10. juni 2024.

Efter høringsperioden vurderer Haderslev Kommune, hvorvidt eventuelle høringssvar giver anledning til ændringer og indarbejdelse i den endelige godkendelse. Efter eventuelle tilrettelser offentliggøres projektet med 4 ugers klageret.


Titel
Type
Nabohøring - Ansøgning om kystbeskyttelse, Havvejen 63, 6100 Haderslev
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 08.05.2024
Høringsfrist: 10.06.2024

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.