Debatoplæg om planlægning for vindmøller ved Kastrup-Tiset og Nybøl

Haderslev Kommune sender hermed debatoplæg om planlægning for vindmøller ved Kastrup-Tiset og Nybøl i forudgående høring. Du kan fremsende idéer, forslag og bemærkninger til denne forudgående høring. I den videre proces vil der fortsat være mulighed for at fremsende bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i forbindelse med offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg.

Titel
Type
Debatoplæg Kastrup-Tiset og Nybøl
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 11.06.2021
Høringsfrist: 12.07.2021

Kommentar på høring

ELISA
15.06.2021, kl. 10:01
Hej,
Jeg har læst debatoplægget og mener at de rigtige forholdsregler er taget i brug ved udvælgelsen af vindmølleområdet. En opstilling lig den i figur 5 vil jeg mene er hensigtsmæssigt, dog skal der undersøges om eksisterende Møller indenfor der udtages område kan blive på oprindelig pladsering, da dette som udgangspunkt giver færre etableringsomkostninger, dog skal dette ske i dialog med de landmænd der evt. Skal afgive jord, så de kan have et større sammenhængende stykke land de kan dyrke.

Jeg er glad for at der bliver taget hånd om planlægning af vindmøller så der fortsat kan være vindmøller i området der kan bidrage til en grøn omstilling da nye vindmøller som nævnt i oplægget er mere effektive. Endvidere vil jeg opfordre til at man undersøger mulighed for at lagre den overskydende strøm der bliver produceret i perioder med meget vind for at få et mere stabilt forsyningsnet og det ikke bliver nødvendigt at slukke for vindmøller fordi de producerer mere strøm end el-nettet kan tage imod.
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.