Landzonetilladelse - Bugten 18, 6094 Hejls - Opførelse af støttemur i forbindelse med byggeri af sommerhus

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af støttemur i forbindelse med byggeri af sommerhus på adressen: BUGTEN 18, 6094 Hejls, matr. nr. 144 Anslet, Fjelstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
BUGTEN 18, 6094 -Opførelse af støttemur
pdf
 
HØRING AF
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 24.01.2020
Klagefrist: 21.02.2020