Landzonetilladelse – Aastrup Alle 101, 6100 Haderslev - Genopførelse af helårsbolig

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:
Genopførelse af helårsbolig på adressen: AASTRUP ALLE 101, 6100 Haderslev, matr. nr. 28 Åstrup Ejerlav, Åstrup.

Landzonetilladelsen kan påklages i fire uger (se klagefrist til højre).
Kredsen af klageberettigede og regler for indgivelse og behandling af klage fremgår af bilag 2 i denne afgørelse


Titel
Type
Landzonetilladelse - Ny bolig - Aastrup Alle 101, Haderslev
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 16.11.2023
Klagefrist: 14.12.2023