Landzonetilladelse – Matr.nr. 580 Tiset, Gram, beliggende Kongevej, 6510 Gram – Anlæg af regnvandsbassin

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til: Anlæg af et regnvandsbassin på adressen: Kongevej, 6510 Gram, matr.nr. 580 Tiset, Gram.

Landzonetilladelsen kan påklages i fire uger (se klagefrist til højre). Kredsen af klageberettigede og regler for indgivelse og behandling af klage fremgår af bilag 2 i denne afgørelse.

Titel
Type
Landzonetilladelse -Regnvandsbassin - Kongevej - Gram
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 15.11.2023
Klagefrist: 13.12.2023