Landzonetilladelse - Skovmosevej 7, 6510 Gram - Opførelse af orangeri og shelter

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af orangeri og shelter på adressen: SKOVMOSEVEJ 7, 6510 Gram, matr. nr. 68 Højrup Ejerlav, Højrup.

Landzonetilladelsen kan påklages i fire uger (se klagefrist til højre).
Kredsen af klageberettigede og regler for indgivelse og behandling af klage fremgår af bilag 2 i denne afgørelse.


Titel
Type
LZT - SKOVMOSEVEJ 7, 6510 - Opførelse af orangeri og shelter
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 18.09.2023
Klagefrist: 16.10.2023