Udkast til Haderslev Kommunes ”Træpolitik – træer på kommunale arealer”.

Udkastet er udarbejdet med inddragelse af interessenter, som har haft mulighed for at komme med forslag til politikken.
Politikken skal sætte en overordnet retning for planlægningen for og arbejdet med træer på kommunale arealer.
Politikken er bygget op om en vision, fem principper og en række handlinger (”Det vil vi”).


Titel
Type
Udkast træpolitik
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 14.09.2023
Høringsfrist: 15.10.2023

Kommentar på høring

MAIKEN BILLESCHOU
27.09.2023, kl. 17:43
Som forholdsvis ung børnefamilie har Haderslevs grønne områder, træer og parker haft en essentiel betydning, da vi valgte at flytte tilbage til byen efter at have studeret/arbejdet i Århus og Ålborg. Byens beplantning har ændret sig utroligt meget, siden jeg voksede op her, og fremstår nu flere steder både fattig og intetsigende. Kommunen har i årevis fældet store, smukke og bevaringsværdige træer med det resultat, at kun et fåtal har haft lyst til at hygge sig rundt omkring på gader og stræder. Ja, man har plantet nye træer, men det er ganske tydeligt, at disse på ingen måde kan konkurrrere med den charme og sjæl gamle træer fører med sig. Beplantningen i byens gamle kvarterer er så mangelfuld, at det er skammeligt. Først i år er der efter uendeligt lang tids tomhed endeligt genplantet et træ på Naffet, og de gamle gader skriger på flere træer. Det er åbenlyst, at valg af pærer i lamperne i Slotsgadekvarteret kun gør fraværet af grønne planter og træer endnu værre! Miljø og teknik burde tage en tur til Berlin for der at opleve, hvordan byen fremstår grøn, indbydende og hyggelig, at man sætter numre på de enkelte træer for at sikre dem, at man under vejarbejde og deslign. gør et stort nummer ud af at skærme træerne. Ligeledes er det mig en gåde, hvorfor man har fældet flere store træer foran Mariaheim og nu for nyligt har skåret kronen af et gammelt træ foran børnehaven Nordstjernen? Træerne foran kasernen burde også genplantes hurtigst muligt. Ved opførslen af Kløften Park blev der fældet et smukt gammelt bøgetræ UDENFOR skel - hvordan kan noget sådant forekomme? En by kan aldrig blive for grøn, og efter min mening burde Haderslev Kommune gå forrest i klimakampen og se at få beskyttet gamle træer og derefter at få plantet nye rundt omkring i byen! Smukke, naturlige, ubeskårne træer er det, folk ønsker - unge familier vil bo så tæt på naturen som muligt, og ingen trives med udsigt til grå beton og sten! Mvh Maiken Rasmussen
MAGDALENA
29.09.2023, kl. 09:44
Jeg mangler en plan om hvordan og hvor meget vi skal øge antallet af træer da netop dette er at forberede sig på høje temperaturer, voldsomme mængde nedbør, vind mv. pga klimaforandringer.

Der er alt for få og små træer i Haderslev. Små træer giver ikke skygge, dæmper lyd osv. det er de store træer der har mest nytte- og herlighedsværdi.
Om sommeren kan det blive så varmt at man ikke engang kan gå en tur, fordi solen reflekteres og opvarmer asfalten, murstenshuse osv. Haderslev skal da ikke føles som en bageovn i turistsæsonen.

Det bør være en del af planen at det skal være træer i alle rabatter, vejkanter mellem veje og fortove alle steder, evt kan man sænke hastighederne via en indsnævring med et træ. Ligesom i og ved alle rundkørsler, Feks er rundkørslen i Sydbyen en afpillet skæmsel; i stedet for at bruge penge på et murstens monument, så plant da en masse træer. Denne plan er slet ikke ambitiøs nok.
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.