Projekttillæg - Marstrup

Projekttillæg
Der gives endelig tilladelse - jfr. § 4 i varmeforsyningsloven samt § 3 og § 7 stk. 2 i Projektbekendtgørelsen - til de ansøgte fjernvarmeanlæg i Marstrup by
Området L-Marstrup fik en betinget godkendelse, hvor der skulle opnås en tilslutningsgrad for gaskunderne på 85 procent inden udgangen af 2025. som en del tilladelsen af ”Konvertering af naturgasområder til Fjernvarme i Haderslev” af Haderslev Kommune d. 27. april 2021.
Da tilslutningsgraden nu er nået, er området nu endeligt godkendt.


Titel
Type
Projekttillæg Marstrup
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 12.09.2023
Klagefrist: 11.10.2023