Offentliggørelse af forslag til Planstrategi 2023 for Haderslev Kommune

Offentliggørelse af Forslag til Planstrategi 2023 for Haderslev Kommune samt godkendelse af Vision 2050 for Trekantområdet
Kommunalbestyrelsen for Haderslev Kommune vedtog den 29. august 2023 forslag til Planstrategi 2023 for Haderslev Kommune, som hermed sendes i offentlig høring i 8 uger. Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen Vision 2050 for Trekantområdet, som rammesættende for den kommende kommuneplanrevision.

Baggrund og planens indhold
Forslag til planstrategi 2023 for Haderslev Kommune tager afsæt i Kommunalbestyrelsens Vision og ambitioner for vækst og velfærd samt Klimaplanen for Haderslev Kommune, med efterfølgende udmøntning i politikker og handleplaner. Med forslaget lægges op til en delvis temarevision af kommuneplanen, med afsæt i udvalgte fokusområder.

Planstrategien skal ses som det tværgående politiske dokument, der samler op på de strategiske og fysiske elementer af ovenstående politiske retninger og prioriteringer. Med forslag til Planstrategi 2023 konkretiseres dette i fem strategiske fokusområder:

• Erhverv vi vil sikre flere arbejdspladser i Haderslev Kommune
• Bosætning vi vil være flere i Haderslev Kommune
• Uddannelse vi vil have flere i uddannelse i Haderslev Kommune
• Klima og Natur vores vækstambitioner skal gå hånd i hånd med en grøn omstilling og naturmangfoldighed
• Kultur og turisme vi vil være en stærk destination med afsæt i stedbundne kvaliteter

Som rammesættende for de kommende års samarbejde godkendte Bestyrelsen for Trekantområdet den 14. juni 2023 Vision 2050 for Trekantområdet, med henblik på godkendelse i de 7 byråd. Vision 2050 er indarbejdet i forslag til Planstrategi 2023,

For Trekantområdets fælles kommuneplan vil kommunerne lave en revision med udgangspunkt i den fælles Vision 2050. Det indebærer et særligt fokus på tre temaer:

• Vedvarende energi og energiinfrastruktur
• Balanceret arealanvendelse
• Sammenhængende grøn mobilitet


Offentlig høring – giv din mening til kende
Forslag til Planstrategi 2023 er fremlagt i offentlig høring i otte uger fra og med den 5. september 2023 til og med den 31.oktober 2023.

Miljøvurdering
Haderslev Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et opfang, der kræver en miljøvurdering, iht. Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023, §8 pkt. 3, jævnfør stk. 2. Der skal derfor ikke foretages en miljøvurdering af planen. I nedenstående bilag fremgår klagevejledning.
Titel
Type
Afgørelse miljøvurdering af forslag til Planstrategi 2023 for Haderslev Kommune_#144143-23_CaseNo22-18572
PDF
Forslag til Planstrategi 23 for Haderslev Kommune
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 05.09.2023
Høringsfrist: 31.10.2023

Kommentar på høring

METTE
12.09.2023, kl. 13:10
Museum Sønderjylland - Arkæologi | Sagsnr.: 23/0000

Til Haderslev Kommune

Som svar på offentlig høring af forslag til Planstrategi 2023 for Haderslev Kommune sender Museum Sønderjylland - Arkæologi hermed en generel udtalelse.
Se venligst vedhæftede pdf.

Mvh
Mette Sørensen
Museumsinspektør
Museum Sønderjylland - Arkæologi
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.