Offentliggørelse af forslag til lokalplan 10-57 Damparken Haderslev og forslag til kommuneplantillæg 9-2021 Damparken, Haderslev

Haderslev Kommunalbestyrelse godkendte den 29. august 2023 forslag til lokalplan 10-57 Damparken, Haderslev og forslag til kommuneplantillæg 9-2021 Damparken, Haderslev, som hermed sendes i offentlig høring i otte uger.
Damparken er beliggende midt i Haderslevs centrale bydel i mødet mellem byen og landskabet omkring Haderslev Dam. Lokalplanområdet omfatter matrikel 4662, 1216, 3163, 3550, 7000ai og en del af 350 alle Haderslev Ejerlav, samt matrikel 185, Sdr. Otting under Haderslev Ejerlav. Det samlede planområde er på 153.478 m2.
Indhold
Lokalplanen er lavet på baggrund af en helhedsplan for Damparken som blev lavet i et samarbejde med Haderslev Kommune og Skala Arkitekter og blev vedtaget i november 2021. Helhedsplanen åbner for, at parken sikres et bymæssigt nærvær og hvor flest muligt kan føle sig hjemme med “min og byens park”. Derudover værner helhedsplanen om det eksisterende og åbner for det nye, under definerede rammer. Formålet med lokalplanen er, at den skal tilvejebringe plangrundlaget for en realisering af den vedtagne helhedsplan for Damparken. Derudover skal lokalplanen videreføre området som en rekreativ park, og muliggøre byggeri i dele af parken.
Du kan se lokalplanforslaget via dette link: https://dokument.plandata.dk/20_11270605_1693467602810.pdf


Du kan se forslag til kommuneplantillægget nedenfor:https://dokument.plandata.dk/12_11252413_1693467236927.pdf

Miljøvurdering
Planforslagene har været miljøscreenet og i forbindelse med screeningen er det konstateret, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Haderslev Kommunalbestyrelse har på mødet den 29. august 2023 besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen.
Hvis du ønsker at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, kan du følge den klagevejledning der fremgår af lokalplanforslagets udsendelsesbrev. 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 01.09.2023
Høringsfrist: 27.10.2023

Kommentar på høring

METTE
12.09.2023, kl. 12:40
Museum Sønderjylland - Arkæologi Sagsnr. 22/6779-8.1.1

Til Haderslev Kommune

Jeg sender hermed Museum Sønderjylland - Arkæologis svar på offentlig høring af forslag til lokalplan 10-57 Damparken Haderslev:

Museet har noteret, at vores arkæologiske udtalelse er delvist med i planforslaget på s. 18.

Vi har ingen yderligere bemærkninger.

Mvh
Mette Sørensen
Museumsinspektør
Museum Sønderjylland - Arkæologi
GITTE
14.09.2023, kl. 10:57
NEJ TAK til 8,5 meter høje bygninger, som vil spærre til UNIK udsigt til de sidste 2 istider som entreprenør til de levende historier med landskabet med grønne energiformer som perler i halskæden vest fra Årø - centerbyerne Haderslev Vojens mod Gram og dermed i kommmunens bindeled


https://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/74230/tunneldalstierne2008.pdf
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.