Forslag til kommuneplantillæg 2-2021 og lokalplanforslag 10-47 for et område ved Skallebækvej, Haderslev

Forslag til kommuneplantillæg 2-2021 og lokalplanforslag 10-47
Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. august 2023 forslag til kommuneplantillæg 2-2021 og forslag til lokalplan 10-47 for et område ved Skallebækvej, Haderslev.
Lokalplanområdet afgrænses af Vandløbet Skallebæk definerer planområdets grænse mod nord, mens der mod vest ligger et mindre rækkehusområde samt skov mod øst. Længere mod nord forløber Ribe Landevej, der udgør vejadgangen ind til området. Langs Ribe Landevej ligger der åben-lav boligbebyggelse, golfbane, hospice og plejecenter Kong Frederik IX. Omgivet af planområdet ligger desuden den tidligere psykiatri, der nu rummer Haderslev Friplejehjem samt en række tomme bebyggelser.
Planområdet for kommuneplantillægget er større, da det bl.a. indeholder en geografisk udvidelse af 10.12.BO.01 - Boligområde Lænkebjerg.

Indhold
Planerne åbner mulighed for at det tidligere sygehusområde kan udvikles til et centerområde og boliger. Lokalplanen er byggeretsgivende for delområde 1, og fastlægger bestemmelser for placering og omfang. Lokalplanen for delområde 2 og 4 er en rammelokalplan, og kan kun udnyttes efter udarbejdelse af en eller flere lokalplaner.
Du kan se forslag til kommuneplantillæg 2-2021 (plan ID 10985475) og forslag til lokalplan 10-47 (plan ID 3018203) ved at følge det nedenstående link og indtaste plan ID i søgefeltet)
kort.plandata.dk

Klagevejledning
Kommunalbestyrelsen har besluttet at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med planerne. Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du kan se en klagevejledning i det udsendelsesbrev, der fremgår af lokalplanforslaget. 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 31.08.2023
Høringsfrist: 27.10.2023

Kommentar på høring

CLAUS
08.09.2023, kl. 11:08
hej.
synes det ville være super fint at allerede nu få planlagt en dagligvarebutik og andet end i planerne.
der vil på sigt komme fler og fler beboer til området
vi går i 2024 i gang med en opbygningen på skallebækvej 21-til 79
der skal tænkes nye behov ind som sammenbragt familier
grøn energi / ro og natur ...derfor tænker jeg på at en ændringer og mulighed er der lad os få det med så der kan etableres noget på grunden ind fra Ribelandevej til skallebækvej overfor vejen til Damende. den placering vil give plads til indkøb og evt en tankstation
METTE
12.09.2023, kl. 12:45
Museum Sønderjylland - Arkæologi Sagsnr. 14/4157-8.1.5 (2021)

Til Haderslev Kommune

Hermed Museum Sønderjylland - Arkæologis svar på offentlig høring af forslag til lokalplan 10-47 Blandet byområde ved Skallebækvej i Haderslev:

Museet har noteret, at vores arkæologiske udtalelse er delvist med på s. 32 i planforslaget.
Vi har ingen yderligere bemærkninger.

Mvh
Mette Sørensen
Museumsinspektør
Museum Sønderjylland - Arkæologi
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.