VVM-afgørelse - Oprensning af Billund Søerne matrikelnummer 2365, Vojens Ejerlav, Vojens

Haderslev Kommune har den 17. marts 2023 meddelt afgørelse om, oprensning af Billund Søerne på matriklen 2365 Vojens Ejerlav, Vojens, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM - SCREENINGSAFGØRELSE - Billund Søerne
pdf
Bilag B - Borgerforslag om oprensning af Billund Søerne
pdf
Bilag A - VVM-screeningsskema - Billund Søerne
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 17.03.2023
Høringsfrist: 14.04.2023

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.