Høring vedr. etablering af minivådområde på Skovby Lundvej 3, 6500 Vojens

Haderslev Kommune sender udkast til godkendelse til regulering af dræn i forbindelse med etablering af minivådområde på matrikel nr. 5, Skovby, Vedsted.

Projektforslaget skal i 4 ugers offentlig høring efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v., inden der træffes endelig afgørelse efter vandløbsloven. Derfor fremlægger kommunen hermed projektforslaget til offentlig høring i perioden 17. marts 2023 til 14. april 2023. Projektforslaget kan i denne periode ses her på Haderslev Kommunen hjemmeside – se evt. bilag for godkendelsen og projektforslaget.

Eventuelle bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser kan tilføjes, som et høringssvar på denne side senest 14. april 2023.

Efter høringsperioden vurderer Haderslev Kommune, hvorvidt eventuelle høringssvar giver anledning til ændringer og indarbejdelse i den endelige godkendelse. Efter eventuelle tilrettelser offentliggøres projektet med 4 ugers klageret.


Titel
Type
Høringsudkast godkendelse vedrørende etablering af minivådområde
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 17.03.2023
Høringsfrist: 14.04.2023

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.