Landzonetilladelse - Neder Jerstalvej 21, 6541 Bevtoft - Udvidelse af garagebygning til garage og velfærdsrum

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Udvidelse af garagebygning til garage og velfærdsrum på adressen: NEDER JERSTALVEJ 21, 6541 Bevtoft, matr. nr. 73 Bevtoft Ejerlav, Bevtoft.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
LZT - NEDER JERSTALVEJ 21, 6541 - Udvidelse af garagebygning til garage og velfærdsrum
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 16.03.2023
Klagefrist: 13.04.2023