Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af vandhul og landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul

Haderslev Kommune har den 6. marts 2023 meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til, at der må nedlægges et vandhul på matr. nr. 130 Gl. Ladegård, Hammelev mod etablering af et erstatningsvandhul på matr. nr. 287 Gl. Ladegård, Hammelev.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år (jfr. planlovens § 56).Titel
Type
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens Paragraf 3 og landzonetilladelse til etablering af vandhul
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 06.03.2023
Klagefrist: 03.04.2023