Landzonetilladelse - TØNDERVEJ 71, 6100 Haderslev - Etablering af 24 m2 solcelleanlæg på stativ på terræn

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af 24 m2 solcelleanlæg på stativ på jord på adressen: TØNDERVEJ 71, 6100 Haderslev, matr. nr. 27 Marstrup, Hoptrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
LZT - TØNDERVEJ 71, 6100 Haderslev - Etablering af 24 m2 solcelleanlæg på terræn
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 02.03.2023
Klagefrist: 30.03.2023