Landzonetilladelse sø på 650m2 ved Brogårdvej. 6510 Gram

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af en skovsø på 650 m2 på adressen: Brogårdvej, 6510 Gram, matr. nr. 231 Enderupskov, Gram.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
Landzonetilladelse sø på 650m2 ved Brogårdvej. 6510 Gram
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 02.03.2023
Klagefrist: 30.03.2023