Etablering af en skovsø ca. 650 m2 ved Brogårdvej, 6510 Gram, matr.nr. 231 Enderupskov, Gram

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af en skovsø på adressen: Brogårdvej, 6510 Gram, matr.nr. 231 Enderupskov, Gram.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.

Titel
Type
37911-23 Etablering af skovsø 650 m2
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 01.03.2023
Høringsfrist: 29.03.2023

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.