Landzonetilladelse NYHAVEVEJ 6, 6100 Haderslev - Etablering af køreteknisk voldanlæg samt stillingsanlæg til panserværn

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af køreteknisk voldanlæg samt stillingsanlæg til panserværn på adressen: NYHAVEVEJ 6, 6100 Haderslev, matr. nr. 20 Moltrup Ejerlav, Moltrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
Landzonetilladelse NYHAVEVEJ 6, 6100 Haderslev - Etablering af køreteknisk voldanlæg samt stillingsanlæg til panserværn
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 25.01.2023
Klagefrist: 22.02.2023