Høring: regulering af eksisterende dige over Fole Bæk

Haderslev Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning om tilladelse til at hæve et eksisterende dige ved Hygumvej 10 i Fole.
Diget ønskes hævet med mellem få cm og op til 70 cm over en strækning på ca. 100 meter. Ved gennemførsel af det ansøgte projekt ændres det maksimale opmagasinerede volumen bag diget fra de nuværende 1.320 m³ til ca. 3.420 m³.

Inden der træffes afgørelse, kan du komme med indsigelser eller bemærkninger i en periode på fire uger. Sidste frist er 21. februar 2023. Læs mere i høringsmaterialet.


Titel
Type
Høring inden tilladelse til regulering af dige på matr. nr. 112, Fole ejerlav, Fole
pdf
Bilag - Ansøgning af 16-01-2023
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 24.01.2023
Høringsfrist: 21.02.2023

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.