Høring af udkast til miljøgodkendelse - Over Kestrup 16, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune sender 23. januar 2023 udkast til miljøgodkendelse for Over Kestrup 16, 6100 Haderslev i høring hos parter og naboer.

Der søges nu om udvidelse af produktionsarealet fra 2.907 til 2.934 m². Der søges om etablering af to nye klimacontainere, placeret mellem de eksisterende fare- og drægtighedsstalde. For at lugtkravene er overholdt, vil der i poltestalden blive udtaget 67 m2 af produktionsarealet. På de resterende 115 m2 vil der fortsat være polte i stalden, og der indføres hyppig udslusning. Desuden ønsker ansøger at overgå til stipladsmodellen.

Har du som part eller nabo bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.

Titel
Type
Udkast til miljøgodkendelse
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 23.01.2023
Høringsfrist: 22.02.2023

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.