Landzonetilladelse - Tingvadvej 21, 6500 Vojens - Etablering af solcelleanlæg

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af solcelleanlæg på markstativ på adressen: TINGVADVEJ 21, 6500 Vojens, matr. nr. 37 Nustrup Ejerlav, Nustrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
LZT - TINGVADVEJ 21, 6500 - Etablering af solcelleanlæg på jord
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 10.01.2023
Klagefrist: 07.02.2023