VVM-afgørelse – Opførelse af et butikscenter på matrikel 3394 Haderslev, beliggende Nordhavnsvej 2A og samt Jomfrustien 31A, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 9. januar 2023 meddelt afgørelse om, at opførelsen af et butikscenter på matrikel 3394 Haderslev, beliggende på adressen: Nordhavnsvej 2A samt Jomfrustien 31A, 6100 Haderslev, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Butikscenter - Nordhavnsvej
pdf
Bilag A - VVM-screeningsskema - Butikscenter Nordhavnsvej
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 09.01.2023
Klagefrist: 06.02.2023