Høring forud for regulering af Simmersted Grøft

Haderslev Kommune forventer at genåbne en kort strækning af det offentlige rørlagte vandløb Simmersted Grøft. Rørene er udtjente og strækningen på ca. 55 meter åbnes i stedet for at blive omlagt i nye rør.
Projektet er i høring i en periode på fire uger. Sidste frist for at komme med indsigelser eller bemærkninger til projektet er således d. 21. december 2022.


Titel
Type
Høring forud for regulering af Simmersted Grøft
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 23.11.2022
Høringsfrist: 21.12.2022

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.