Landzonetilladelse - Matr.nr. 220 Hyrup, Bevtoft - Etablering af 5 søer

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af 5 søer på matr. nr. 220 Hyrup, Bevtoft.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
LZT - Matr.nr. 220 hyrup, Bevtoft - Etablering af 5 søer
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 23.11.2022
Klagefrist: 21.12.2022